Monday, July 25, 2011

New Version Of The Panatang Makabayan

Panatang Makabayan (New Version)

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungan
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,pagsisikap
sa bansang Pilipinas

About the author : Javier Rodriguez is a blogger, freelance writer, and part-time editor based in Makati City in the Philippines. He loves movies, rock music, and cats. When not writing or blogging, you can find him reading on the porch of his humble little hut in Makati.
Write Your Comments Below

No comments:

Post a Comment

Powered by Jasper Roberts - Blog
Jasper Roberts - Blog